Podmínky využívání serveru verve2.net - připravujeme


?
Podmínky použití stále upravujeme takže dočasně vycházejte z následujících. (zapůjčeno z nyxu)

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé užíváním služby, její chybnou funkcí, případně nefunkčností.

Provozovatel a osoby jím pověřené mohou kdykoliv kterémukoliv uživateli zrušit nebo omezit přístup ke službě bez udání důvodu. Mohou též kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služby a používat k tomu všech jim dostupných prostředků v rámci jim svěřených pravomocí. Provozovatel má ve věcech týkajících se služby poslední slovo.

Následující data vložená do služby jsou považována za soukromá a přístup k nim má pouze vlastník (chat, zpravy) nebo osoby, kterým to umožňují práva (soukromé diskuze). Provozovatel k nim vědomě neumožní přístup sobě ani třetím osobám s výjimkou oficiálních žádostí ze strany Policie ČR nebo orgánů státní správy oprávněných si tyto informace vyžádat.div

 • texty zpráv v poště, zálohy pošty, chat a k poště přiložené soubory
 • texty zpráv v diskuzích, v kterých jsou omezena práva pro čtení pro všechny uživatele, zálohy takových klubů a soubory přiložené k příspěvkům v takových klubech
 • texty v bloku, které nejsou označeny jako veřejné
 • položky z adresáře

Pro následující informace platí stejná pravidla přístupu jako jsou uvedena výše s tím rozdílem, že k informacím bude mít volný přístup provozovatel.

 • ip adresy, z nichž se uživatelé v minulosti přihlásili
 • emailová adresa, pokud je nastavena jako neveřejná
 • veškeré uživatelovo nastavení
  Provozovatel však smí tato data smazat stejně jako jakákoliv další data patřící k službě.
  S ostatními daty k službě náležejícími smí provozovatel nakládat dle svého uvážení při respektování autorských práv a citlivých soukromých informací (např. fotografie).

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků, za jejich obsah nese právní odpovědnost výlučně sám uživatel. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena výše uvedená práva o možném zásahu provozovatele do obsahu diskuzí.

Součástí těchto pravidel je i níže vypsaný seznam pravidel a doporučení, jimiž by se měl uživatel služby při jejím užívání řídit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, na kterou vždy minimálně týden předem upozorní.

Kopíruješ-li cizí příspěvky do jiných diskuzních skupin, nedělej tak, je-li zřejmé, že by to mohlo jejich autorovi vadit nebo pokud s tím on sám nesouhlasí. Pokud si nejsi jistý, zeptej se ho - vyhneš se tak nedorozumění. Pokud se jedná o příspěvky ze soukromých skupin, zeptej se ho vždy!
Pokud cizí příspěvek kopíruješ/cituješ, je dobré uvést odkaz na původní příspěvek, kde je vidět kontext. Pokud citovaný text podléhá autorskému zákonu, zákon tímto aktem nesmí být porušen.

Půjčování, případně odstoupení ID, vytváření si více ID pro vlastní potřebu a vytváření společných ID je možné pouze po předchozí domluvě s administrátory. Pokud se tak nestane a dotyčný ani následně nepodá administrátorům rozumné zdůvodnění, bude se to posuzovat jako vážný přestupek proti pravidlům tohoto serveru.

Šetři časem ostatních a nerozesílej stejnou zprávu do různých diskuzních skupin, drž se tématu skupiny a měj ohled na ostatní. Snaž se napsat vše podstatné do jedné zprávy. Stejně tak šetři poštu ostatních a nezasílej nevyžádané zprávy.

Cílem serveru verve2.net je vyhledávat lidi se stejnými zájmy a koníčky a umožnit jim komunikaci pomocí chatu a diskuzních skupin. Vyvaruj se proto příspěvků s mizivou informační hodnotou, přispívej tak, abys rozvíjel diskusi, případně odpověděl na dotaz. Vyplatí se promyslet si předem svůj příspěvek a až poté jej napsat.

Neurážej ostatní a nechovej se zbytečně vulgárně. Respektuj upozornění od ostatních uživatelů, pokud toto nedodržíš.

Administrátoři serveru mohou ve výjimečných případech změnit majitele či spolusprávce veřejných diskuzí, u kterých to uznají za vhodné - zejména v případě, že se o ně majitel či spolusprávci nestarají, případně je jejich chování v rozporu s po.

Na verve2.net není povoleno vytvářet následující obsah:
1) porušující zákony ČR
2) duplicitní diskuzní skupiny
3) obsah, který je specifikován jinde v těchto podmínkách
4) obsah, který utlačuje práva menšin, rasistický obsah

V případě, že dojde v diskuzi k porušení těchto pravidel, které dle mínění správce diskuse nevyřešili uživatelé sami, je povinností správce diskuze zjednat pořádek pomocí domluvy, případně smazáním příspěvků, a v případě nutnosti omezením zápisu či vstupu pro inkriminované uživatele. K tomuto účelu může správce diskuze přidělit práva jiným uživatelům, sám však nese plnou odpovědnost za dění v diskuzi. Snažte se udržovat své diskuse s ohledem na jejich odbornost na co nejvyšší úrovni, spravujte je důsledně, ale poctivě. Neomezujte pluralitu názorů. Neporušujte zákony ČR ani jiné země, odkud pocházíte či píšete. Pokud bude tento bod přes upozornění správce sekce nebo varování administrátora dlouhodobě závažně porušován, bude aplikováno právo administrátorů na změnu správce diskuze.

Prosím, nepoužívejte veřejně symboly, které jsou obvykle spojovány s hnutími, která směřují k potlačení práv a svobod člověka. Zejména se vyvarujte užívání symbolů v té formě, ve které byly nějakým takovým hnutím v minulosti zneužívány, a mohou být proto vnímány jako provokující. V případě, že budete takový symbol používat, může se Vaše chování stát předmětem zájmu administrátorů verve2.net se všemi možnými důsledky z toho vyplývajícími.

Dávejte si pozor na to, jaké informace o sobě kdekoliv na internetu (verve2.net nevyjímaje) zveřejňujete. Nikdy si nemůžete být jisti kde a v jakém kontextu se objeví. Za své informace nesete zodpovědnost především Vy sami!

Nevyužívejte bezpečnostních děr systému, serveru, na kterém je systém provozován, ani obecných děr v protokolech, které systém využívá pro svůj provoz. Pokud se dozvíte o existenci nějaké bezpečnostní chyby, případně o zneužívání bezpečnostních chyb jiným uživatelem, nahlašte tuto skutečnost správci systému, případně některému z administrátorů serveru. Nešiřte informaci o chybě dále, dokud tato nebude odstraněna.

Tipy sítě verve2.net

Zaregistruj se - aby jsi mohl vyhledávat, diskutovat, a hodnotit další lidi a diskuze.

On-line chat označ člověka v profilu jako "zajímavý" a můžeš s ním chatovat a posílat si zprávy.

Vyplň si svojé zájmy(=zápaly) - najeď myší vpravo nahoru na tvé jméno a klikni upravit profil. Pak v sekci "Zápaly" napiš své zájmy, systém pokud ho zná ti napoví.

Vyplň si informace o sobě - více je lépe, čím více informaci o sobě dáš tím snáze najdeš někoho se stejnými zájmy.

Vyhledej lidi - klikni nahoře na vyhledat napiš jméno nebo zájmy a najdi lidi se stejnými koníčky.

Vytvoř si diskuzní skupinu - klikni na seznam skupin, vytvoř nebo se přidej ke skupině a bav se na společné téma ve skupině.

Sleduj aktivity - nastav sledovat v profilu lidi, kteří tě zajímají a budeš informován o tom co hodnotí a komentují.

Propoj si účet - nabízíme propojení s g+, twitter a facebook, usnadní ti to přihlašování. Stačí se jen přihlásit.